Та MKF-ийн гишүүн болж амжаагүй байна уу? 

Үржлийн улирал эхэлж байгаатай холбоотойгоор нийллэгийн баримтыг нийллэг хийсэн өдрөө бүртгүүлдэг байх журам хэрэгжиж байна.

нийллэг хийсэн үү?

Гэр бүлийн шинэ гишүүнээ хайж байна уу?

Онцлох үржлийн газрууд

Түгээмэл асуулт хариулт

А: Тэмцээн уралдаанд оролцуулахгүй, үржил хийхгүй байхад удмын бичиг хэрэгтэй юу?

Хариулт 1

А: Тэмцээнд нохойгоо оролцуулахад юу шаардах вэ? шалгуур байдаг уу?

Хариулт 2

А: MKF ийн болон FCI шүүгч болмоор байна. Ямар шалгууртай байдаг вэ?

Хариулт 3