MONGOL NOMAD International dog show 2024

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ЗААВАРЧИЛГАА

А: Тэмцээн уралдаанд оролцуулахгүй, үржил хийхгүй байхад удмын бичиг хэрэгтэй юу?

Хариулт 1

А: Тэмцээнд нохойгоо оролцуулахад юу шаардах вэ? шалгуур байдаг уу?

Хариулт 2

А: MKF ийн болон FCI шүүгч болмоор байна. Ямар шалгууртай байдаг вэ?

Хариулт 3

А: MKF ийн болон FCI шүүгч болмоор байна. Ямар шалгууртай байдаг вэ?

Хариулт 3