Бүртгэгдсэн төрөлт

Доорх жагсаалтаас та 3 сар болон түүнээс доош настай байгаа бүртгэлтэй төрөлтийн жагсаалтыг харна уу. Сонирхсон төрөлтийн үржүүлэгчтэйгээ холбоо барьж дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай.

Төрөлт - MKF

Төрөлтийн жагсаалт шинэчлэгдсэн огноо : 2020/11/20