ТЭМЦЭЭН УРАЛДААН

2022.06.18, Хагассайн өдөр зохион байгуулагдах

  • Happy Dog cup - бүх үүлдрийн тэмцээн (CAC)

  • Summer star - бүх үүлдрийн тэмцээн (CAC)

Оролцогчидод тавигдах шаардлага

- MKF бүртгэлтэй нохой байх

- Эзэд нь гишүүнчлэл нь идэвхтэй/сунгагдсан байх

- Нохой хөтлөгч/Handler ууд MKF идэвхтэй гишүүн /сунгагдсан байх/

Хураамж.

Шүүгч:

Ring1 : SUMMER STAR-2022

Mr. Sang Kook Kwon, FCI / KKF Бүх үүлдрийн шүүгч

Ring 2 : HAPPY DOG CUP-2022

Mr. Phred Wong, FCI / KATH Бүх үүлдрийн шүүгч

Бүртгэлийн хураамж :

Зуны Од, Happy Dog Cup Тэмцээний бүртгэлийн хураамж :

- 3-9 сартай гөлөг 2 тэмцээн 80,000 төг

- 9 өөс дээш сартай ноход 2 тэмцээн 120,000 төг


- 2020 оны Өвлийн Од тэмцээнд бүртгүүлсэн ноход 60,000төг -ийг нэмж өгөөд 2 тэмцээндээ оролцоно.

- Handler ийн тэмцээн - 20,000 төг

- Junior handler тэмцээн (18 аас доош нас) - 10,000 төг

Тэмцээний өмнө хийгдэх үйл ажиллагаанууд.

06/05 - Рингний зохион байгуулагчдын давтан сургалт

06/11 - Тэмцээний техникийн зөвлөгөөн (Анхаарах зүйлс : Оролцогчид, Handler уудад зориулсан)

06/12 - Junior Handler ийн сургалт (Төлбөртэй)

06/14 - Бүртгэл дуусна

06/16 - Хуваарь эцэслэн гарах, шүүгч Монголд буух

06/18 - Зуны Од, Happy Dog Cup 2022 бүх үүлдрийн тэмцээн


ТЭМЦЭЭНТЭЙ ХОЛБООТОЙ АСУУЛТ & ХАРИУЛТ

2020 онд тэмцээнд бүртгүүлсэн нохойгоо оруулахгүй болсон бол яах вэ?

Та оффистой холбогдон мэдээллээ өгөөд төлбөрөө 100% буцаан авах боломжтой.

2020 онд 1 тэмцээнд орохоор бүртгүүлсэн байгаа одоо заавал 2 тэмцээнд орох ёстой юу?

Тиймээ. 2xCAC цол олгох 2 тэмцээн зэрэг болж байгаа үед бүх ноход 2 тэмцээнд 2 ууланд нь дарааллан оролцохоор бүртгүүлэх ёстой. Одоо 2 тэмцээний хураамж 120,000 төг ба өмнө бүртгүүлсэн гишүүд 60,000 төг нэмж өгөн 2 тэмцээндээ оролцоно.